Pocitadlo.skKategorie: Informácie

Obsah skúšky v taxislužbe

Obsah skúšky v taxislužbe podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z roku 2012.

A. Občianske právo

Žiadateľ musí najmä
1. poznať hlavné typy zmlúv používaných v cestnej doprave a práva a povinnosti, ktoré na ich základe vznikajú,
2. byť schopný dohodnúť prepravnú zmluvu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi najmä so zreteľom na prepravné podmienky,
3. byť schopný zvážiť nárok zákazníka týkajúci sa kompenzácie za poranenie cestujúcich alebo poškodenie ich batožiny pri nehode počas prepravy, alebo kompenzácie za škodu vzniknutú meškaním a vedieť, ako taký nárok ovplyvní jeho zmluvné ručenie.

B. Pracovné právo

Žiadateľ musí poznať predpisy upravujúce pracovné zmluvy rôznych kategórií zamestnancov v podnikoch taxislužby (formy zmlúv, záväzky zmluvných strán, pracovné podmienky a pracovný čas, platená dovolenka, mzda, porušenie zmluvy atď.).

C. Daňové právo

Žiadateľ musí poznať najmä predpisy
1. o dani z pridanej hodnoty uplatňovanej na výkony taxislužby,
2. o cestnej dani,
3. o dani z príjmu.

D. Obchodné a finančné riadenie podniku

Žiadateľ musí najmä
1. poznať zákony a postupy týkajúce sa používania šekov, zmeniek, vlastných zmeniek, kreditných kariet a iných nástrojov a metód platenia,
2. poznať rôzne formy úveru (bankový úver, kaucie, lízing, nájom atď.) a náklady a záväzky, ktoré z nich vyplývajú,
3. poznať, čo je súvaha, ako je usporiadaná a ako jej treba rozumieť,
4. byť schopný rozumieť účtu zisku a strát,
5. byť schopný posúdiť ziskovosť podniku a jeho finančné postavenie, najmä na základe finančných údajov,
6. byť schopný vypracovať rozpočet,
7. poznať položky podnikových nákladov (fixné náklady, variabilné náklady, prevádzkové náklady, odpisy atď.) a byť schopný kalkulovať náklady na vozidlo, kilometer, jazdu,
8. poznať rôzne druhy poistenia týkajúceho sa cestnej dopravy (povinné poistenie, poistenie proti nehodám, poraneniu, životné poistenie, poistenie batožiny) a záruky a povinnosti z nich vyplývajúce,
9. poznať aplikácie prenosu elektronických údajov v taxislužbe,
10. byť schopný používať predpisy týkajúce sa cestovného,
11. byť schopný používať predpisy fakturovania služieb.

E. Prístup na trh

Žiadateľ musí najmä
1. poznať predpisy týkajúce sa podnikania v cestnej doprave, kontroly a sankcií,
2. poznať rôzne dokumenty týkajúce sa vykazovania výkonov cestnej dopravy a byť schopný zavádzať kontrolné postupy zabezpečujúce prítomnosť dokumentov týkajúcich sa každej prepravy, a najmä tých, ktoré sa vzťahujú na vozidlo, vodiča, tovar a batožinu, vo vozidle a v podniku.

F. Technické normy a aspekty prevádzky

Žiadateľ musí najmä
1. poznať predpisy týkajúce sa hmotností a rozmerov vozidiel a postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade odlišných nákladov, ktoré tvoria výnimku z týchto predpisov,
2. byť schopný vybrať si vozidlá a komponenty (podvozok, motor, prevodový systém, brzdový systém atď.) podľa potrieb podniku,
3. poznať formality týkajúce sa typového schvaľovania, evidencie a technických kontrol týchto vozidiel,
4. poznať, aké opatrenia sa musia prijať na zníženie hluku a škodlivín znečisťujúcich ovzdušie, produkovaných výfukovými emisiami motorového vozidla,
5. byť schopný vypracovať plány periodickej údržby vozidiel a ich vybavenia.

G. Bezpečnosť cestnej dopravy

Žiadateľ musí najmä
1. poznať, aká kvalifikácia sa vyžaduje pre vodičov (vodičský preukaz, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o odbornej spôsobilosti atď.),
2. byť schopný prijať opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dodržiavania pravidiel premávky, zákazov a obmedzení zo strany vodičov (limity rýchlostí, prednosti v jazde, zastávky a parkovanie, používanie svetiel, dopravné značenie atď.),
3. byť schopný vypracovať pre vodičov pokyny na overenie ich zhody s bezpečnostnými požiadavkami týkajúcimi sa stavu vozidiel, ich vybavenia, ako aj prijatých preventívnych opatrení,
4. byť schopný stanoviť postupy, ktoré sa musia dodržať v prípade nehôd, a implementovať vhodné postupy prevencie proti opakovaniu vážnych dopravných priestupkov,
5. mať základné znalosti o cestnej sieti a uliciach v mieste pôsobenia.
 

print Formát pro tisk

Komentáře


, Skúšky odpovědět
avatar
Zrušením voľnej živnosti pre osobnú prepravu som chápal ako bezpečnostný krok voči analfabetickým dementom s 15 a viacročnými autami,ktorí robili hanbu všetkým profesionálnym vodičom.
Zrušenie kategórie osobná doprava,možnosť nahradenia tejto kategórie len prevádzkovaním taxislužby,alebo autobusovej dopravy,postavilo v mojich očiach predkladateľov,aj schvaľovateľov tohoto deravého,debilného zákona na úroveň tých,voči ktorým bol tento zákon vymyslený.
Vodič prepravujúci osoby napríklad do Rakúska,Nemecka,nebude reálne nikdy taxikár,ani autobusový dopravca a pravdepodobne sa to úplne ani legalizovať nedá.
Navyše bude musieť robiť skúšky z odbornej spôsobilosti ako vedúci dopravy,ak chce mať koncesiu a živiť sa ako SZČO.
Bude vodičom,aj sám sebe vedúcim dopravy.
Psychopati,otrokárski feudalisti pokračujú vo svojom ťažení voči obyčajným občanom SK.
Bodaj by ich už Parom vzal na večné veky.
, príprava odpovědět
avatar
raz aj na tých hajzlov vo vláde príde.nebojte sa.
, príprava odpovědět
avatar
Nie je pravda že prípravu nikto nerobí. Obráťte sa na Autoškola SAŠA Partizánske alebo na AUTOŠKOLA Chrenko s.r.o. Topoľčany, prípadne na Autoškola Eva Bielená Piešťany. Je možné po skupinách si dohodnúť prípravu tak ako Vám vyhovuje.
, skusky odpovědět
avatar
ja som pripravu mal, lenze pripravu som absolvoval este vo february (skusky povodne v marci) samozrejme novy zakon - nove testy - novy pristup. Termin skusok odlozeny az na april... myslim na skuskach ma caka velke prekvapenie...
odpověděl(a)
avatar
A kde si absolvoval pripravu? Skusky po starom by som zvladol, podklady mam, ale nove podklady nemam a bez nich si na skusku netrufam - skoda pnazi by to bolo.
, Priprava odpovědět
avatar
ono je toto vsetko pekne, len ma serie ze nikto nerobi pripravu (skolenia) pre vodicov TAXI. Vyzaduju blbosti ale podklady niesu - su ale robit si vycuc zo vsetkych zakonov je pre bezneho cloveka nemozne. Ved zakony su nato aby sa clovek v nich nevyznal.